Úvodník časopisu Svět Grálu č. 42

autor: Ing. Artur Zatloukal

Milé čtenářky a čtenáři,

hned úvodem a na přivítanou bychom Vám rádi řekli, že se chceme s Vámi rozloučit. Protože po deseti letech vycházení časopisu Svět Grálu držíte v rukou jeho poslední výtisk. Celý článek »

Doporučujeme

Odkud pochází vědomí?

V souvislosti s „vědomím“ si kladu otázku: Odkud pochází? Co na tuto otázku odpovídá kniha „Ve světle Pravdy“? Celý článek »

Cesta k životu (6)

Diagnóza – naděje – uzdravení

Tento seriál Světa Grálu popisuje základy lékařství budoucnosti, které lidem nepomáhá pouze podáváním léků a operačními zákroky, ale i zásahy v jemnějších oblastech. Pro tuto „cestu k životu“ má velký význam vědění o existenci jemných, sotva uchopitelných, energií a vyzařování. Celý článek »

Sedmé přikázání

„Nepokradeš!“

Nemohl jsem to pochopit. Ráno jsem odstavil kolo před univerzitou a zamkl je ke sloupu. Když jsem chtěl jet v poledne domů, bylo to tam, jen přeřezaný řetěz ležel na zemi. Pro policii to byla všední záležitost – ve městě ukradnou zloději několik kol denně. Celý článek »

Petr Iljič Čajkovskij

Obrazy ze života

Bouřlivé tóny světlé, čisté, romantické hudby, úžasná melodičnost, inspirace, velkolepé bohatství hudebního světa, pohádková krása, okouzlující třpyt barev… statisíce posluchačů na celém světě se nechají hudbou vést do světa jednoho z největších skladatelů, do bohatství citů a krásy. Jaký však byl život tohoto velikána? Celý článek »

Světlo, které léčí

Rozhovor s psychoterapeutkou MUDr. Denisou Borošovou

V zimním období mnoho lidí pociťuje nepohodu spojenou s úbytkem přirozeného slunečního světla, která může vyústit do příznaků, jako je nesoustředěnost, nespavost, a dokonce i úzkostné stavy. Celý článek »

Z pokladů Bible (3)

„Očisti své srdce od zlého!“ (Jeremiáš 4,14)

Vzpomínám si, jak jsem byl špinavý, když bylo třeba – za doby NDR – na podzim do sklepa naházet uhlí. Malý přepravník dovezl toužebně očekávaný náklad paliva přímo před sklepní okénko a vyklopil je tam. Celý článek »

Jsou zločinci nutnými vykonavateli osudu?

Náš lidský osud vzniká na základě zpětného působení. Znamená to, že každý, kdo je například vrahem, se sám musí stát obětí vraždy? Pak by byl vrah vraha jen vykonavatelem osudu, pomocníkem, který osud pomáhá naplňovat.
Celý článek »

Šesté přikázání

„Nenarušíš manželství!“

Není jistě náhoda, že po přikázání Nezabiješ! následuje varování před narušením manželství, které pro postižené může rovněž znamenat něco jako „malé zabití“. Celý článek »

Cesta k životu (5)

Karma – co to je?

Pod pojmem karma, převzatým z indické mystiky, jsou obvykle označovány následky našeho jednání z dřívějších inkarnací, které se nyní, v tomto životě, projevují a určují nejdůležitější okolnosti našeho bytí – místo narození, rodiče, společenské postavení, zdraví, nadání a mnohé další. Celý článek »

Tajemství zrození (5)

Neviditelné procesy vzniku člověka

V tomto seriálu jsme již probrali, jak při inkarnaci a zrození působí „zákon přitahování stejnorodého“. Díky němu se dítě může narodit jen u rodičů, kteří se k němu hodí.

Zákon přitahování stejnorodého se projevuje nejen v duchovní, ale také v tělesné úrovni. Celý článek »

Kdo je to „já“?

Mám jednoduchou otázku: Kdo jsem jako člověk? Co ze mě dělá to, čím jsem? Celý článek »