Zážitky blízké smrti

rozhovor s německým thanatologem Bernardem Jakobym

autor: Mgr. Václav Kazda

Pane Jakoby, jak se člověk stane thanatologem?

O téma zážitků blízké smrti se zajímám celý život. Celý článek »

Doporučujeme

Transplantace osobnosti

Po transplantacích se u příjemců orgánů často objevují vlastnosti jejich dárců. Jak dochází k tomuto záhadnému fenoménu, o němž slýcháme stále častěji? Celý článek »

Zánik hmoty

Na pomezí mezi vědou a duchovním poznáním

Není třeba pochybovat o tom, že v našem světě je stále ještě mnoho věcí, které jsou za hranicí našeho chápání. A neplatí to jenom pro myšlení běžného smrtelníka. Celý článek »

Skrytý národ

Island je známý díky jedinečné kráse své krajiny – a také tím, že si jeho obyvatelé zachovali živoucí vztah k přírodním bytostem. Přesvědčení o existenci světa gnómů a elfů vede dodnes ke zvláštní formě spolupráce: Islanďané se vyhýbají stavbám domů nebo silnic na určitých místech, která patří „skrytému národu“. Celý článek »

Vědomí existuje mimo tělo!

Lidé, kteří se dostanou na pomezí smrti, opakovaně vyprávějí o zážitcích mimo svou tělesnou schránku. O několika takových „zážitcích blízkých smrti“ jsme již v tomto seriálu vyprávěli. Avšak jakou vědeckou hodnotu mají tato líčení? Celý článek »

Psáno krví srdce

Leoš Janáček je jedním z posledních světově uznávaných českých skladatelů. Jeho díla jsou respektována a hrána od Evropy po Japonsko; a jako Češi nebo Slováci můžeme navíc obdivovat jeho smysl pro přenos lidské řeči do hudby. Celý článek »

Turzovka – slovenské Lurdy budoucnosti?

Jsou na zemi místa, která člověka přitahují zvláštní silou, aniž by k tomu měl jakékoliv rozumové vysvětlení, tak dlouho, dokud nepřijde nezvratný impuls a pak se cesta konečně uskuteční. Tak se stalo i nám. Celý článek »

Tchaj-ťi čchüan: Umění prvotního principu

Možná jste se již s uměním tchaj-ťi čchüan také setkali, ne-li osobně, pak alespoň skrze televizi, prostřednictvím zajímavého článku v některém časopise či z vyprávění známých. Ladné a elegantní pohyby tchaj-ťi čchüan upoutají vaši pozornost, působí dojmem jakéhosi zpomaleného tance. Celý článek »

Co je duše?

Navzdory všem vysvětlením, že duše není nic tělesného, mi zůstala dosud ještě otevřená otázka: Co je duše? Že se rodí vícekrát, je jasné, ale někdy přece musela také vzniknout! Celý článek »

Loučení

Květ za květem se utvářela nádherná kytice z rudých růží, lilií a jemné zelené přízdoby. To bude ten nejvhodnější pozdrav, pomyslela jsem si při pohledu na tu nádheru. Celý článek »

Svoboda

Lidský slovník obsahuje tisíce slov, ale jen nemnohá z nich jsou taková, která lze nazvat vznešenými. Mezi ně patří zajisté i slovo svoboda. Celý článek »

Tajemství zrození (6) – závěrečná část

Podle jakého receptu pracují sudičky?

Odkud ve skutečnosti pocházejí schopnosti dítěte, jeho silné a slabé stránky? Celý článek »