Šesté přikázání

„Nenarušíš manželství!“

autor: Martin Ernst

Není jistě náhoda, že po přikázání Nezabiješ! následuje varování před narušením manželství, které pro postižené může rovněž znamenat něco jako „malé zabití“. Celý článek »

Doporučujeme

Cesta k životu (5)

Karma – co to je?

Pod pojmem karma, převzatým z indické mystiky, jsou obvykle označovány následky našeho jednání z dřívějších inkarnací, které se nyní, v tomto životě, projevují a určují nejdůležitější okolnosti našeho bytí – místo narození, rodiče, společenské postavení, zdraví, nadání a mnohé další. Celý článek »

Tajemství zrození (5)

Neviditelné procesy vzniku člověka

V tomto seriálu jsme již probrali, jak při inkarnaci a zrození působí „zákon přitahování stejnorodého“. Díky němu se dítě může narodit jen u rodičů, kteří se k němu hodí.

Zákon přitahování stejnorodého se projevuje nejen v duchovní, ale také v tělesné úrovni. Celý článek »

Kdo je to „já“?

Mám jednoduchou otázku: Kdo jsem jako člověk? Co ze mě dělá to, čím jsem? Celý článek »

Dospívající mládež zblízka

Je to již bezmála 30 let, co jsem začala vychovávat nejen děti vlastní, ale i děti cizí. Nejprve ve školní družině a posledních 15 let jsem mohla být přítelkyní, vychovatelkou a náhradní maminkou děvčatům z obchodní akademie a sportovního gymnázia v Jablonci nad Nisou. Jednalo se o věkovou kategorii 15–19 let a práci v domově mládeže s celotýdenním režimem. Celý článek »

Magie – cesta do neznáma

Je málo pojmů, které mohou v člověku vyvolat tak různorodé pocity, jako je magie. U někoho jenom soucit s nevědomostí a naivitou, u jiného pocit bázně a velké přitažlivosti, u dalšího zase ostych a strach. Slovo magie je pojem zahalený temným závojem, pod kterým však málokdo očekává něco kladného a pozitivního. Celý článek »

Je osud spravedlivý?

Lidé prožívají tolik různých osudů – jeden je bohatý, druhý chudý, jeden hloupý, jiný inteligentní, jeden šťastný, druhý depresivní a se sklony k sebevraždě. Jak se potom dá věřit ve spravedlnost? Celý článek »

Neviditelný most

Modrá skalice – zapomenutý lék

Náš host se právě chystal k zubaři. Museli mu vytáhnout stoličku a my jsme dobře věděli, jak se cítí. To byla příležitost říci mu o jednoduchém opatření k urychlení léčby, o kterém jsme se dozvěděli před mnoha lety a které jsme od té doby s úspěchem opakovaně používali. Celý článek »

Proč mizí včely?

Na Zemi žijí včely již dlouho. Fosilní nálezy včel jsou sice velice vzácné, přesto vznikla na základě různých paleontologických studií řada hypotéz, z nichž se postupně vytvořila přijatelná představa o dávném vývoji včel. Celý článek »

Bohové starých časů

Večer Ježíš řekl učedníkům: „Přeplavme se na druhou stranu!“ Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely. Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná... Celý článek »

Proč Bůh trestá?

Když pozoruji některé lidské osudy, napadá mě otázka: Proč Bůh trestá někdy tak tvrdě?

Vyměnila jsem jistotu za důvěru

Původním povoláním stavební inženýrka; z rodné obce odešla jako mnoho mladých lidí na studia a po jejich ukončení zahájila kariéru jako projektantka. Po pádu komunismu pracovala několik let jako manažerka v obchodní sféře... Celý článek »