Jaro s Poselstvím Grálu

Lidé se řídí bezpočtem názorů – a celá příroda jen jedním, platným a pravdivým. V sérii přednášek a setkání vás chceme seznámit s knihou, která píše právě o „Boží vůli“ v našem životě: S Poselstvím Grálu od německého autora Abd-ru-shina. Proč? Protože potřebujeme nejen věřit, ale i vědět, a nejen vědět, ale i cítit smysluplnost v uspořádání našeho života a života vůbec. Mít důvěru, protože máme poznání moudrosti za věcmi. V podstatě lidské religiozity je něco, co se vymyká všem církvím a pokusům o klasifikaci, protože přesahuje mozek člověka, sahá do věčnosti. Celý článek »

Doporučujeme

Co je duše?

Navzdory všem vysvětlením, že duše není nic tělesného, mi zůstala dosud ještě otevřená otázka: Co je duše? Že se rodí vícekrát, je jasné, ale někdy přece musela také vzniknout! Celý článek »

Loučení

Květ za květem se utvářela nádherná kytice z rudých růží, lilií a jemné zelené přízdoby. To bude ten nejvhodnější pozdrav, pomyslela jsem si při pohledu na tu nádheru. Celý článek »

Svoboda

Lidský slovník obsahuje tisíce slov, ale jen nemnohá z nich jsou taková, která lze nazvat vznešenými. Mezi ně patří zajisté i slovo svoboda. Celý článek »

Tajemství zrození (6) – závěrečná část

Podle jakého receptu pracují sudičky?

Odkud ve skutečnosti pocházejí schopnosti dítěte, jeho silné a slabé stránky? Celý článek »

„Pane, dej mi z té vody“

Ježíš přišel se svými učedníky na cestě přes Samařsko do Galileje. U Sichemu si odpočinuli. Zatímco učedníci šli do města, aby koupili jídlo, posadil se Ježíš na okraj studny a hlavou mu šly rozličné myšlenky. Celý článek »

Úvodník časopisu Svět Grálu č. 42

Milé čtenářky a čtenáři,

hned úvodem a na přivítanou bychom Vám rádi řekli, že se chceme s Vámi rozloučit. Protože po deseti letech vycházení časopisu Svět Grálu držíte v rukou jeho poslední výtisk. Celý článek »

Odkud pochází vědomí?

V souvislosti s „vědomím“ si kladu otázku: Odkud pochází? Co na tuto otázku odpovídá kniha „Ve světle Pravdy“? Celý článek »

Cesta k životu (6)

Diagnóza – naděje – uzdravení

Tento seriál Světa Grálu popisuje základy lékařství budoucnosti, které lidem nepomáhá pouze podáváním léků a operačními zákroky, ale i zásahy v jemnějších oblastech. Pro tuto „cestu k životu“ má velký význam vědění o existenci jemných, sotva uchopitelných, energií a vyzařování. Celý článek »

Sedmé přikázání

„Nepokradeš!“

Nemohl jsem to pochopit. Ráno jsem odstavil kolo před univerzitou a zamkl je ke sloupu. Když jsem chtěl jet v poledne domů, bylo to tam, jen přeřezaný řetěz ležel na zemi. Pro policii to byla všední záležitost – ve městě ukradnou zloději několik kol denně. Celý článek »

Petr Iljič Čajkovskij

Obrazy ze života

Bouřlivé tóny světlé, čisté, romantické hudby, úžasná melodičnost, inspirace, velkolepé bohatství hudebního světa, pohádková krása, okouzlující třpyt barev… statisíce posluchačů na celém světě se nechají hudbou vést do světa jednoho z největších skladatelů, do bohatství citů a krásy. Jaký však byl život tohoto velikána? Celý článek »

Světlo, které léčí

Rozhovor s psychoterapeutkou MUDr. Denisou Borošovou

V zimním období mnoho lidí pociťuje nepohodu spojenou s úbytkem přirozeného slunečního světla, která může vyústit do příznaků, jako je nesoustředěnost, nespavost, a dokonce i úzkostné stavy. Celý článek »