Život po životě

„Hereafter“ – mistrovské dílo Clinta Eastwooda, 129 min

autor: Werner Huemer

Mnoho hollywoodských režisérů bylo fascinováno tématem života po životě a někdy z toho i vzniklo dílo, které stojí za zhlédnutí. Celý článek »

Doporučujeme

Osmé přikázání

„Nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému!“

Řeč, umění mluvit, to je jeden z nejkrásnějších darů Stvořitele. Na začátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha. To Slovo přišlo k nám! Naším úkolem je Slovo přijmout, přizpůsobit mu své jednání a nést je dál.  Celý článek »

Geopatogenní zóny

O kvalitě místa

Nic závažného nás netrápí, a přesto se v noci často budíme, nebo jsme ráno unavení víc, než když jsme večer uléhali do postele. Důvod těchto potíží může být v geopatogenní zóně, jejíž vyzařování prochází naším lůžkem. Celý článek »

Potřebuje člověk k vnitřní zralosti odloučení od okolního světa?

Jestliže se lidé jako Buddha mohli vyvíjet jen v odloučenosti, neměli bychom se i my dnešní lidé stáhnout z každodenního života, abychom duchovně uzrávali? Tím spíš, že Poselství Grálu varuje, že už nám k tomu nezbývá mnoho času? Celý článek »

Karma

Pojem „karma“ se v evropských zemích rozšířil až v minulém století. Zatímco dříve byl tento výraz běžný jen pro znalce asijských náboženství, dnes jej najdeme v mnoha časopisech, často použitý jen jako prázdné slovo. Co ale je karma? Jak vzniká a jak působí? Celý článek »

Proč to všechno Bůh dopouští?

V roce 1710 vyšlo v Amsterodamu první vydání knihy Teodicea, díla Gottfrieda Wilhelma Leibnize, všestranného německého učence a jednoho z nejvýznamnějších filozofů své doby. Ve svém díle hledal odpověď na otázku, proč všemohoucí Bůh dopouští tolik utrpení.  Celý článek »

Zákony štěstí

Jak dosáhnout větší radosti ze života a z čeho budeme skutečně šťastní?

Pod pojmem štěstí si představujeme radost ze života, zdraví a blahobyt. Jsme šťastní, když dosáhneme cíle, když se něco poštěstí, tedy podaří. Ale štěstí je očividně pomíjející. Štěstí spočívá v okamžiku, chce, aby se o něj stále znovu bojovalo a aby bylo znovu a znovu prožíváno. Ale jak?  Celý článek »

Jak uniknu každodenním nezbytnostem?

Došel jsem k poznání, že musím svůj život v mnoha oblastech změnit. Tomu ovšem zcela odporuje můj každodenní pracovní život s jeho mnoha nezbytnostmi. Co mám dělat? Prostě v  něm pokračovat, nebo se mu se všemi dalšími důsledky vyhnout? Celý článek »

Můj architektonický názor vystihuje jeden pojem: Soulad

Rozhovor s architektem Janem Krumlem

Také vám přijde, že náš venkov je krásný, že máme krásnou krajinu, ale že s venkovskou výstavbou občas není něco v pořádku?  Celý článek »

Svobodný trh – cesta k nesvobodě

Touha po svobodě byla a vždy zůstane člověku vlastní. I když mnohá náboženství a mnozí staří učenci věděli a objasňovali, že skutečnou svobodu může člověk najít jen tehdy, když se zaměří na svůj vnitřní život a osvobodí se od tak často nepotřebných věcí, přesto člověk hledá svobodu jinde. Celý článek »

Výměna manželek

Už samotný název vysílání německé televizní stanice „Výměna manželek“ v sobě skrývá cosi pohoršujícího. Aby se zvýšila sledovanost pořadů, vymýšlejí jejich tvůrci provokativní názvy. Při nahlédnutí do televizního programu často podle názvu nepoznáte, o co půjde. Celý článek »

Jak může člověk využít svých schopností?

Trápí mě určitá bezradnost v tom, nač se mám v životě zaměřit. Rád bych dělal něco, co odpovídá mému talentu a schopnostem – jak je ale zjistím? Jak poznám, co je mým úkolem, mým posláním? Chtěl bych, aby skončil nepříjemný pocit, který provází můj život. Celý článek »