Deváté přikázání

Nebudeš žádostivý ženy bližního svého!

autor: Martin Ernst

Deváté přikázání varuje před hříšnou touhou po jiné ženě, po ženě bližního svého, v širším smyslu ovšem také před chtíčem jako takovým a před pudovou žádostivostí vůči všem ženám. Co si máme představit pod chtíčem a žádostivostí? Celý článek »

Doporučujeme

Osud

Přednáška „Osud” vyvolává otázku, jak se ve zpětném působení projevuje spravedlnost u lidí, kteří poskytují velké dary, avšak nic přitom necítí a prokazují dobrodiní jen proto, že je to „v módě”, nebo aby si „udělali jméno“. Celý článek »

Oheň křesťanství

Jak se z malé židovské skupiny věřících stalo největší světové náboženství? Uctívání Boha mezi modlářstvím a filosofií

Již vícekrát jsem se sám sebe ptal, co mohlo podnítit lidi v prvních staletích, že se hlásili ke křesťanství.  Celý článek »

Světlo v buňkách

Rozhovor s Dr. Fritzem Albertem Poppem

Německého biofyzika Dr. Alberta Poppa proslavil v minulých letech jeho senzační výzkum „biofotonů“. Zjistil, že buňky vyzařují světlo, a na tomto základě vyvinul mimo jiné metody sloužící k prokázání zhoubných nádorových buněk a k analýze kvality potravin. Celý článek »

O Poselství Grálu

Knih je u nás hodně. Taky cest k Pravdě je hodně. Asi máme každý jinou a každý svou, podle toho, jací jsme, jaké máme povahy a co jsme dosavadního v sobě nashromáždili. Celý článek »

Život po životě

„Hereafter“ – mistrovské dílo Clinta Eastwooda, 129 min

Mnoho hollywoodských režisérů bylo fascinováno tématem života po životě a někdy z toho i vzniklo dílo, které stojí za zhlédnutí. Celý článek »

Osmé přikázání

„Nevydáš křivé svědectví proti bližnímu svému!“

Řeč, umění mluvit, to je jeden z nejkrásnějších darů Stvořitele. Na začátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha. To Slovo přišlo k nám! Naším úkolem je Slovo přijmout, přizpůsobit mu své jednání a nést je dál.  Celý článek »

Geopatogenní zóny

O kvalitě místa

Nic závažného nás netrápí, a přesto se v noci často budíme, nebo jsme ráno unavení víc, než když jsme večer uléhali do postele. Důvod těchto potíží může být v geopatogenní zóně, jejíž vyzařování prochází naším lůžkem. Celý článek »

Potřebuje člověk k vnitřní zralosti odloučení od okolního světa?

Jestliže se lidé jako Buddha mohli vyvíjet jen v odloučenosti, neměli bychom se i my dnešní lidé stáhnout z každodenního života, abychom duchovně uzrávali? Tím spíš, že Poselství Grálu varuje, že už nám k tomu nezbývá mnoho času? Celý článek »

Karma

Pojem „karma“ se v evropských zemích rozšířil až v minulém století. Zatímco dříve byl tento výraz běžný jen pro znalce asijských náboženství, dnes jej najdeme v mnoha časopisech, často použitý jen jako prázdné slovo. Co ale je karma? Jak vzniká a jak působí? Celý článek »

Proč to všechno Bůh dopouští?

V roce 1710 vyšlo v Amsterodamu první vydání knihy Teodicea, díla Gottfrieda Wilhelma Leibnize, všestranného německého učence a jednoho z nejvýznamnějších filozofů své doby. Ve svém díle hledal odpověď na otázku, proč všemohoucí Bůh dopouští tolik utrpení.  Celý článek »

Zákony štěstí

Jak dosáhnout větší radosti ze života a z čeho budeme skutečně šťastní?

Pod pojmem štěstí si představujeme radost ze života, zdraví a blahobyt. Jsme šťastní, když dosáhneme cíle, když se něco poštěstí, tedy podaří. Ale štěstí je očividně pomíjející. Štěstí spočívá v okamžiku, chce, aby se o něj stále znovu bojovalo a aby bylo znovu a znovu prožíváno. Ale jak?  Celý článek »