Psáno krví srdce

autor: Jaroslav Klimecký

Leoš Janáček je jedním z posledních světově uznávaných českých skladatelů. Jeho díla jsou respektována a hrána od Evropy po Japonsko; a jako Češi nebo Slováci můžeme navíc obdivovat jeho smysl pro přenos lidské řeči do hudby. Celý článek »

Doporučujeme

Turzovka – slovenské Lurdy budoucnosti?

Jsou na zemi místa, která člověka přitahují zvláštní silou, aniž by k tomu měl jakékoliv rozumové vysvětlení, tak dlouho, dokud nepřijde nezvratný impuls a pak se cesta konečně uskuteční. Tak se stalo i nám. Celý článek »

Tchaj-ťi čchüan: Umění prvotního principu

Možná jste se již s uměním tchaj-ťi čchüan také setkali, ne-li osobně, pak alespoň skrze televizi, prostřednictvím zajímavého článku v některém časopise či z vyprávění známých. Ladné a elegantní pohyby tchaj-ťi čchüan upoutají vaši pozornost, působí dojmem jakéhosi zpomaleného tance. Celý článek »

Co je duše?

Navzdory všem vysvětlením, že duše není nic tělesného, mi zůstala dosud ještě otevřená otázka: Co je duše? Že se rodí vícekrát, je jasné, ale někdy přece musela také vzniknout! Celý článek »

Loučení

Květ za květem se utvářela nádherná kytice z rudých růží, lilií a jemné zelené přízdoby. To bude ten nejvhodnější pozdrav, pomyslela jsem si při pohledu na tu nádheru. Celý článek »

Svoboda

Lidský slovník obsahuje tisíce slov, ale jen nemnohá z nich jsou taková, která lze nazvat vznešenými. Mezi ně patří zajisté i slovo svoboda. Celý článek »

Tajemství zrození (6) – závěrečná část

Podle jakého receptu pracují sudičky?

Odkud ve skutečnosti pocházejí schopnosti dítěte, jeho silné a slabé stránky? Celý článek »

„Pane, dej mi z té vody“

Ježíš přišel se svými učedníky na cestě přes Samařsko do Galileje. U Sichemu si odpočinuli. Zatímco učedníci šli do města, aby koupili jídlo, posadil se Ježíš na okraj studny a hlavou mu šly rozličné myšlenky. Celý článek »

Úvodník časopisu Svět Grálu č. 42

Milé čtenářky a čtenáři,

hned úvodem a na přivítanou bychom Vám rádi řekli, že se chceme s Vámi rozloučit. Protože po deseti letech vycházení časopisu Svět Grálu držíte v rukou jeho poslední výtisk. Celý článek »

Odkud pochází vědomí?

V souvislosti s „vědomím“ si kladu otázku: Odkud pochází? Co na tuto otázku odpovídá kniha „Ve světle Pravdy“? Celý článek »

Cesta k životu (6)

Diagnóza – naděje – uzdravení

Tento seriál Světa Grálu popisuje základy lékařství budoucnosti, které lidem nepomáhá pouze podáváním léků a operačními zákroky, ale i zásahy v jemnějších oblastech. Pro tuto „cestu k životu“ má velký význam vědění o existenci jemných, sotva uchopitelných, energií a vyzařování. Celý článek »

Sedmé přikázání

„Nepokradeš!“

Nemohl jsem to pochopit. Ráno jsem odstavil kolo před univerzitou a zamkl je ke sloupu. Když jsem chtěl jet v poledne domů, bylo to tam, jen přeřezaný řetěz ležel na zemi. Pro policii to byla všední záležitost – ve městě ukradnou zloději několik kol denně. Celý článek »