Proč to všechno Bůh dopouští?

autor: Siegfried Hagl

V roce 1710 vyšlo v Amsterodamu první vydání knihy Teodicea, díla Gottfrieda Wilhelma Leibnize, všestranného německého učence a jednoho z nejvýznamnějších filozofů své doby. Ve svém díle hledal odpověď na otázku, proč všemohoucí Bůh dopouští tolik utrpení.  Celý článek »

Doporučujeme

Zákony štěstí

Jak dosáhnout větší radosti ze života a z čeho budeme skutečně šťastní?

Pod pojmem štěstí si představujeme radost ze života, zdraví a blahobyt. Jsme šťastní, když dosáhneme cíle, když se něco poštěstí, tedy podaří. Ale štěstí je očividně pomíjející. Štěstí spočívá v okamžiku, chce, aby se o něj stále znovu bojovalo a aby bylo znovu a znovu prožíváno. Ale jak?  Celý článek »

Jak uniknu každodenním nezbytnostem?

Došel jsem k poznání, že musím svůj život v mnoha oblastech změnit. Tomu ovšem zcela odporuje můj každodenní pracovní život s jeho mnoha nezbytnostmi. Co mám dělat? Prostě v  něm pokračovat, nebo se mu se všemi dalšími důsledky vyhnout? Celý článek »

Můj architektonický názor vystihuje jeden pojem: Soulad

Rozhovor s architektem Janem Krumlem

Také vám přijde, že náš venkov je krásný, že máme krásnou krajinu, ale že s venkovskou výstavbou občas není něco v pořádku?  Celý článek »

Svobodný trh – cesta k nesvobodě

Touha po svobodě byla a vždy zůstane člověku vlastní. I když mnohá náboženství a mnozí staří učenci věděli a objasňovali, že skutečnou svobodu může člověk najít jen tehdy, když se zaměří na svůj vnitřní život a osvobodí se od tak často nepotřebných věcí, přesto člověk hledá svobodu jinde. Celý článek »

Výměna manželek

Už samotný název vysílání německé televizní stanice „Výměna manželek“ v sobě skrývá cosi pohoršujícího. Aby se zvýšila sledovanost pořadů, vymýšlejí jejich tvůrci provokativní názvy. Při nahlédnutí do televizního programu často podle názvu nepoznáte, o co půjde. Celý článek »

Jak může člověk využít svých schopností?

Trápí mě určitá bezradnost v tom, nač se mám v životě zaměřit. Rád bych dělal něco, co odpovídá mému talentu a schopnostem – jak je ale zjistím? Jak poznám, co je mým úkolem, mým posláním? Chtěl bych, aby skončil nepříjemný pocit, který provází můj život. Celý článek »

Život není stres

„Jen na klidném rybníce se zrcadlí světlo hvězd“

Věděli jste, že v životě strávíme stovky hodin tím, že se díváme na hodinky? A to možná jen proto, abychom zjistili, že nemáme čas. Slovo „stres“ používáme často. Celý článek »

Zážitky blízké smrti

rozhovor s německým thanatologem Bernardem Jakobym

Pane Jakoby, jak se člověk stane thanatologem?

O téma zážitků blízké smrti se zajímám celý život. Celý článek »

Transplantace osobnosti

Po transplantacích se u příjemců orgánů často objevují vlastnosti jejich dárců. Jak dochází k tomuto záhadnému fenoménu, o němž slýcháme stále častěji? Celý článek »

Zánik hmoty

Na pomezí mezi vědou a duchovním poznáním

Není třeba pochybovat o tom, že v našem světě je stále ještě mnoho věcí, které jsou za hranicí našeho chápání. A neplatí to jenom pro myšlení běžného smrtelníka. Celý článek »

Skrytý národ

Island je známý díky jedinečné kráse své krajiny – a také tím, že si jeho obyvatelé zachovali živoucí vztah k přírodním bytostem. Přesvědčení o existenci světa gnómů a elfů vede dodnes ke zvláštní formě spolupráce: Islanďané se vyhýbají stavbám domů nebo silnic na určitých místech, která patří „skrytému národu“. Celý článek »